TAGS "Autosigma"

Relay áp suất Autosigma HS-206

Relay áp suất Autosigma HS-206
 • Tên sản phẩm: relay áp suất (thiết bị kiểm tra áp suất)
 • Model: HS-206
 • Loại: Relay áp suất đơn
 • Range: -0.6 ~ 6.0 bar
 • Diff: 1 ~ 4 bar

Relay áp suất Autosigma HS-220

Relay áp suất Autosigma HS-220
 • Tên sản phẩm: relay áp suất (thiết bị kiểm tra áp suất)
 • Model: HS-220
 • Loại: Relay áp suất đơn
 • Range: 5 ~ 20 bar
 • Diff: 2 ~ 5 bar

Relay áp suất Autosigma HS-230

Relay áp suất Autosigma HS-230
 • Tên sản phẩm: relay áp suất (thiết bị kiểm tra áp suất)
 • Model: HS-230
 • Loại: Relay áp suất đơn
 • Range: 5 ~ 30 bar
 • Diff: 5 ~ 12 bar

Chọn lựa và điều chỉnh relay áp suất

Điều quan trọng để chọn lựa một relay áp suất đúng chính là nhu cầu thực tế của bạn. Có lắm trường hợp khi tìm mua relay áp suất, người mua chỉ yêu cầu người bán "cho tôi relay áp suất 0 đến 10 bar". Rất hiếm có hệ thống nào duy trì thực tế ở hai mức áp suất xa nhau như thế. Sau bài viết này các bạn dễ dàng chọn được một relay áp suất phù hợp.

Relay áp suất Autosigma HS-203

Relay áp suất Autosigma HS-203
 • Tên sản phẩm: relay áp suất (thiết bị kiểm tra áp suất)
 • Model: HS-203
 • Loại: Relay áp suất đơn
 • Range: -0.6 ~ 3.0 bar
 • Diff: 0.25 ~ 1.5 bar

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210
 • Model: HS-210
 • Range: 1 ~ 10 bar
 • Diff: 1 ~ 4 bar

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU


Copyright© 2011 NGUYEN MINH COMPANY
Địa chỉ: 60/4B1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12
ĐT: (08) 6 259 0079 - (08) 6 259 0039 Fax: (08) 6 259 0071
Email: sales@nguyenminh.vn
Website: www.nguyenminh.vn - www.congnghieplanh.com