TAGS "gas lạnh"

Gas lạnh Dupont Suva R134A

Gas lạnh Dupont Suva R134A
 • Định Lượng: 13,62Kg/bình
 • Xuất xứ: USA
 • Thành phần: 1,1,1,2 -TETRAFLUOROETHANE
 • Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp lạnh

Gas lạnh Dupont Suva R404A

Gas lạnh Dupont Suva R404A
 • Định Lượng: 10,896Kg/bình
 • Xuất xứ: USA
 • Thành phần: Triflouromethane - Pentaflouromethane - Tetraflouromethane
 • Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp lạnh

Gas lạnh (môi chất lạnh) R22 SRF Ấn Độ

Gas lạnh (môi chất lạnh) R22 SRF Ấn Độ
 • Định Lượng: 13.6Kg/bình
 • Xuất xứ: India (Ấn Độ)
 • Thành phần: CHLORODIFLUOROMETHANE
 • Độ tinh khiết: 99.96%
 • Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp lạnh

Môi chất lạnh 407C và 410A

Theo nghị định thư Montreal 1985 và Copenhagen 1995 thì các môi chất lạnh (gas lạnh) CFC(R11,12,13,113,502,500,...) bị loại trừ vào cuối năm 1995, các HCFC (R22,R123) sẽ bị ngưng sản xuất vào năm 2020, riêng các dịch vụ ke,f theo được kéo dài tới 2030.

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU


Copyright© 2011 NGUYEN MINH COMPANY
Địa chỉ: 60/4B1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12
ĐT: (08) 6 259 0079 - (08) 6 259 0039 Fax: (08) 6 259 0071
Email: sales@nguyenminh.vn
Website: www.nguyenminh.vn - www.congnghieplanh.com