TAGS "núm vặn"

Thiết bị điều khiển nhiệt độ analog HY-2000-PKMNR05

Thiết bị điều khiển nhiệt độ analog HY-2000-PKMNR05
  • Tên sản phẩm: Thiết bị điều khiển nhiệt độ analog
  • Model: HY-2000-PKMNR05
  • Ngưỡng điều khiển: 0 ~ 200 °C
  • Điều chỉnh bằng núm vặn

Thiết bị điều khiển nhiệt độ analog HY-1000-PKMNR05

Thiết bị điều khiển nhiệt độ analog HY-1000-PKMNR05
  • Tên sản phẩm: Thiết bị điều khiển nhiệt độ analog
  • Model: HY-1000-PKMNR05
  • Ngưỡng điều khiển: 0 ~ 200 °C
  • Điều chỉnh bằng núm vặn

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU


Copyright© 2011 NGUYEN MINH COMPANY
Địa chỉ: 60/4B1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12
ĐT: (08) 6 259 0079 - (08) 6 259 0039 Fax: (08) 6 259 0071
Email: sales@nguyenminh.vn
Website: www.nguyenminh.vn - www.congnghieplanh.com