TAGS "ren Inox"

Đồng hồ áp suất cao HTGauge 30KG SD60

Đồng hồ áp suất cao HTGauge 30KG SD60
  • Đồng hồ áp suất cao
  • Áp suất tối đa: 30 bar
  • Mặt kính: 60mm
  • Chân ren: chân sau; Inox; 13mm

Đồng hồ áp suất thấp HTGauge 15KG SD60

Đồng hồ áp suất thấp HTGauge 15KG SD60
  • Đồng hồ áp suất thấp
  • Áp suất tối đa: 15 bar
  • Mặt kính: 60mm
  • Chân ren: chân sau; Inox; 13mm

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU


Copyright© 2011 NGUYEN MINH COMPANY
Địa chỉ: 60/4B1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12
ĐT: (08) 6 259 0079 - (08) 6 259 0039 Fax: (08) 6 259 0071
Email: sales@nguyenminh.vn
Website: www.nguyenminh.vn - www.congnghieplanh.com