TAGS "water flow control"

Công tắc dòng chảy KOREA HFS 20

Công tắc dòng chảy KOREA HFS 20
  • Tên sản phẩm: công tắc dòng chảy (điều khiển dòng chảy)
  • Model: HFS 20
  • Xuất xứ: Autosigma / Korea
  • Áp suất tối đa: 10 bar

Công tắc dòng chảy KOREA HFS 25

Công tắc dòng chảy KOREA HFS 25
  • Tên sản phẩm: công tắc dòng chảy (điều khiển dòng chảy)
  • Model: HFS 25
  • Xuất xứ: Autosigma / Korea
  • Áp suất tối đa: 10 bar

Công tắc dòng chảy TAIWAN HFS 20

Công tắc dòng chảy TAIWAN HFS 20
Công tắc dòng chảy HFS 20
Xuất xứ TAIWAN

Công tắc dòng chảy TAIWAN HFS 25

Công tắc dòng chảy TAIWAN HFS 25
Công tắc dòng chảy HFS 25
Xuất xứ TAIWAN

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU


Copyright© 2011 NGUYEN MINH COMPANY
Địa chỉ: 60/4B1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12
ĐT: (08) 6 259 0079 - (08) 6 259 0039 Fax: (08) 6 259 0071
Email: sales@nguyenminh.vn
Website: www.nguyenminh.vn - www.congnghieplanh.com